Bli medlem

Stavanger Karateklubb har besluttet å stanse trening for barn og ungdom inntil videre.(Onsdag 14.04) Vi mener dette vil være mest forsvarlig mens skolene i distriktet er på rødt nivå.Vi følger nøye med på smittesituasjonen, og så snart det blir en forbedring så vil vi åpne igjen.Forhåpentligvis blir det ikke lenge før vi er i gang igjen.

Stop in training for children and youths. Stavanger Karateklubb has decided to stop training classes for children and youths until further notice.(Wednesday 14.04) We think this is the safest course of action while schools in the district are on red level.We are closely monitoring information about infection levels, and as soon as there is an improvement we aim to reopen.Hopefully it will not be long before we are up and running again.

Screen Shot 2016-05-22 at 13.05.43

Fullt på barnepartiene / Children’s classes are fully booked

Stavanger Karateklubb er nå igang igjen med trening for både barn og voksne.

Våre treninger er i små grupper slik at vi kan holde god avstand i henhold til retningslinjer om smittevern.

Det er nå dessverre fullt på barnepartiene.

Dere kan sende mail til mail@stavangerkarateklubb.no for å bli satt på venteliste.

Stavanger Karateklubb is now open for training for both children and adults.

We have classes with fewer students to enable proper Covid distance in accordance with national guidelines.

The children’s classes are now fully booked. You can send a mail to mail@stavangerkarateklubb.no to sign up on our waiting list.

 

Priser / Prices

Barn /Kids: Kr 250,- pr. mnd

Voksne/ungdom over 16 år/ Adult above 16 y.o.: Kr. 350 pr. mnd.

10 % familierabatt pr. medlem/ 10 % family discount per member
Vi har 6 mnd bindingstid ved første gangs registrering og det er 2 mnd oppsigelsestid i systemet
There is a 6 months lock time upon 1. time registration and 2 months notice to end membership in the system
[/box]