Stavanger Karateklubb holder stengt inntil videre / Stavanger Karateklubb remains closed until further notice

 

Dette er en helt spesiell situasjon vi nå opplever, og det er med tungt hjerte vi holder dojoen vår stengt inntil videre. Vi har også forståelse for at det er flere av medlemmene våre som rammes økonomisk i disse tider. Styret i Stavanger Karateklubb har derfor besluttet å gi fritak for treningskontingent for april måned. Dette skjer automatisk i nettbanken.

Stavanger Karateklubb blir drevet på dugnad og har ingen ansatte, men har fortsatt utgifter i form av husleie, strøm og renhold. Dersom noen medlemmer allikevel har mulighet for innbetaling setter klubben stor pris på det i disse tider. Dette kan den enkelte ordne gjennom nettbank.

Vi vil følge de retningslinjene som blir sendt ut fra myndighetene, og vil selvfølgelig gjenåpne for trening så snart som mulig. I mellomtiden oppfordrer vi alle medlemmer til å følge med på FB eller web siden vår for siste informasjon, og for å holde kontakten med alle andre som så gjerne skulle hatt på oss gi og belte og kjent dojogulvet under føttene. Vi oppforder også alle til å trene på egen hånd – det fins mange inspirerende treningsvideoer på nettet.

Vi treffes snart igjen!

We are experiencing very special circumstances at the moment, and it is with a heavy heart we are keeping our dojo closed until further notice. We also understand that there may be several of our members that are facing economic challenges. The Board of Stavanger Karateklubb has therefor decided to not charge training fees for April. This will happen automatically in the internet bank.

Stavanger Karateklubb is run on a voluntary basis and has no employees, however the club still has expenses for rent, power and cleaning. If any of our members would like to contribute by still paying the training fees, that would be greatly appreciated. You can do that through your internet bank.

We will follow the guidance issued by the authorities, and will, of course, reopen for training as soon as possible. In the mean time we encourage all our members to follow our FB and web postings for the latest information, and to stay in touch with everyone else who would dearly like to put on our gi and belt and feel the dojo floor beneath our feet. We also encourage everyone to train by yourself – there are many inspirational training videos online.

We’ll meet again soon!

 

Se denne flotte videoen om Stavanger Karateklubb!

Tren karate

Stavanger Karateklubb er en av landets største og eldste karateklubber. Vi har over 200 medlemmer i alderen 6 år til godt over 60 år. Ca. 10 er konkurranseaktive, mens resten trener hovedsakelig karate som selvforsvar/mosjon.
Klikk på “bli medlem” i topplinjen for å få starte medlemskap i Stavanger Karateklubb.