Nytt graderings pensum !

Teknisk Komite har revidert nytt pensum for Stavanger Karateklubb.

Det er lagt vekt på enkel forståelse og layout, såvel som at det skal reflektere hva som blir trent på i den daglige treningen. Det er laget et overordnet hovedkriterie for hver grad, samt mer spesifikke vurderingskriterier på hver teknikk remse.
Viktig for barn å forstå at de skal skille mellom pensum for barn under 12 år og barn & ungdom fra 12 år og eldre !
NB : Pensum er implementert til å gjelde allerede for kommende gradering.
Graderings datoer er som følger :
16 juni : Gradering for barn 6-12 år.
18 juni : Gradering for ungdom & voksne 13 år +

Dere finner pensum i pdf- format på vår hjemmeside.

Leave a Reply