Årsmelding og dokumentasjon for årsmøtet 17.03.2018

Her finner du 3 pdf-filer som dekker budsjett, strategi & organisasjonsdokument  & Årsmelding.  mvh Styret

Strategi og orgdokument2018-Rev1

Budsjett- 2018

Årsmelding Stavanger Karateklubb 2017