Interessert i utvekslingselev ?

Hei

Jeg heter Wenche Olsen og jobber for MyEducation, som sender ut og tar
imot utvekslingselever i alderen 15 til 18 år.

Vi søker nå etter vertsfamilier til Mathéo fra Frankrike fra 16.august
2018 og fram til juni 2019 Han er en aktiv gutt og trener boksing,
karate, BMX, går på ski og spiller trommer og piano.

Han kommer på utveksling til Norge for å bli kjent med norsk skole,
kultur, bo hos en vertsfamilie og oppleve og lære norsk.

Vi trenger hjelp til å nå ut til familier og håper dere vil gi
familiene og klubben denne sjansen.

Mathéo kommer til Norge den 14. august og skal være i Norge frem til
juni 2019.  Vi har 2 dagers orientering i Oslo med han og andre
utvekslingselever

før han drar videre til vertsfamilien den 16.august. Vi må finne en
vertsfamilie til han. Vi sender denne informasjonen fordi
utvekslingselever og vertsfamilie som deler interesser har noe til
felles.

Jeg sender skrivet om Mathéo som forteller litt om han med håp om at
dere deler denne informasjonen videre. han skal gå på VG2,
Studiespesialiserende når han er her, på en skole i nærheten av
vertsfamilien. Vi er sikre på at han vil være en stor ressurs både for
den familien og for den Karate klubben hvor det blir naturlig at han
vil tilbringe fritiden.

Det å være vertsfamilie er en fin mulighet til å bli bedre kjent med
en annen kultur og språk. Ofte oppstår det livslange relasjoner og
vennskap mellom vertsfamilien, utvekslingseleven og utvekslingselevens
familie. Vi ønsker og håper dere vil hjelpe oss med dette å dele med
medlemmer / foresatte  i klubben deres.

Her er en link til mer info om å bli vertsfamilie for MyEducation:

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww
.myeducation.no%2Fbli-vertsfamilie%2Fbli-vertsfamilie-for-en-utvekslin
gselev.aspx&data=02%7C01%7CKate.T.Hidle%40nho.no%7C7fb95240cbbb4ffc2fe
a08d588c482bd%7C21be13a8b92f4a809cf317026d4a8118%7C0%7C0%7C63656529995
7489724&sdata=c4JdoI3TYnzJWRYVBDiwHtN2FrXjKDvVeSG6Nlx8I30%3D&reserved=
0

På forhånd, tusen takk for hjelpen

Med vennlig hilsen/Best regards

Wenche Olsen

MyEducation – Norge AS

Storgata 15 (Besøksadresse: Torvet 6

N – 2000 LILLESTRØM

+47 99 28 13 00

e-mail: wenche@myeducation.no