Innkalling til årsmøte i Stavanger Karateklubb

Stavanger Karateklubb ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte i Stavanger Karateklubb.

Tirsdag 12. Februar kl. 19:30

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 14 dager før årsmøtet.

Saksliste, årsmelding og strategiplan er tilgjengelig minst en uke før møtet på web.

Mvh.

Styret