Årsmøtet 2019

Tirsdag 12.02 ble det avhold årsmøte i Stavanger Karateklubb. Det var 22 medlemmer som deltok.
Årsmelding og regnskap for 2018 ble gjennomgått, samt budsjett for 2019 og innkomne forslag.
Avslutningsvis ble det valgt nytt styre. Det nye styret består av leder Monica Kapstad Ranck, nestleder Einar Landre, styremedlemmer Morten Alstadsæther, Jack Nedrum, Christine Valvatne, Trine Brimsøe og Espen Retzius, og varamedlem Julie Vold.