Årsmøte i Stavanger Karateklubb 3. mars

Det innkalles til årsmøte i Stavanger Karateklubb tirsdag 3. mars kl. 20:15.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 18. februar.