God sommer!!!

Denne uken er vårsemestret 2020 slutt, et semester som ble veldig annerledes enn tenkt. I uke 25 blir det ingen trening men fra og med uke 26 og frem til skolestart blir det sommertrening for alle over 13 år tirsdag og torsdag mellom kl 1800 og 1930. Treningen vil være tilpasset alle nivå fra hvitt til svart.

All trening må følge gjeldende smittevernråd:
Sprit hendene og føttene når du kommer til Dojoen, hold minimum 1 meter til naboen og følg instruktørens anvisninger. Skulle smittesituasjonen endre seg til det verre vil det bli sendt ut ny informasjon.

Vi planlegger å begynne normal trening fra og med mandag 17. august for alle partier med unntak av nybegynner. For nybegynnerne blir det informasjonsmøte mandag 24. august med oppstart senere i uken. Vi håper så klart at smittesituasjonen tillater mest mulig normal drift. Vi vil komme med ny oppdatert informasjon tidlig i august.

Ha en riktig god sommer og takk til de som har stilt opp for at vi skulle ha en form for drift i denne vanskelige tid. Vi gleder oss til å se dere på sommertrening og, om ikke før, i august.

Vennlig hilsen
Styret og Instruktørene.