VIKTIG INFORMASJON TIL DE SOM TRENER

Velkommen til nytt semester! Det nye semesteret starter tirsdag 18. august. Pga. situasjonen med covid-19 starter vi med en litt annerledes timeplan. For å ivareta smittevernet er det derfor viktig at dere overholder følgende:

 

  • Dersom du er syk/har luftveissymptomer skal du ikke komme i klubben!
  • Det er viktig med god håndhygiene og hender skal sprites før dere går inn i lokalene.
  • På partier der medlemmene er over 19 år, skal det holdes minst 1 meters avstand til hverandre og det skal ikke være fysisk kontakt.
  • Maks 20 deltakere på hver parti.
  • Det ligger en liste i klubben der det er plass til 20 deltakere. Skriv opp navn og telefonnr på denne listen før hver trening. Slik kan vi ivareta en eventuell smittesporing. Når listen er full, er det dessverre ikke ledig plass på partiet.
  • Foreldre kan ikke vente i oppholdsrommet
  • Dusjer kan ikke brukes – kun toalettene. Disse skal sprites etter bruk!

 

Nybegynnerpartiene: Dere som går på nybegynnerpartiet (har hvitt belte eller hvitt belte med gul stripe) kan trene enten tirsdag eller torsdag. Det er viktig at dere møter opp til trening tirsdag 18. august eller torsdag 20. august slik at vi får registrert hvem som skal gå på de ulike dagene. Send en mail innen fredag 21. august dersom du ikke kan møte, og gi beskjed om hvilken dag du skal trene på.