Høstferie / Autumn Break

Det blir ikke ettermiddags/kvelds trening neste uke, 05.10 – 9.10, grunnet høstferie. Morgentrening går som normalt.

There is no afternoon/evening training next week, Oct 5th to Oct 9th, due to autumn break. The morning training will run as normal.