Gradering / Grading

Gradering er en prøve/test på at eleven har forstått hva de skal kunne for å få nytt belte.
På grunn av pandemien som pågår blir graderingen denne gang litt annerledes enn vanlig.

For barn og ungdom:
Graderingen vil foregå i uke 51 i det tidsrommet man vanligvis trener. Det vil være flere instruktører tilstede under treningen, og du trenger bare være på en av øktene den uken for å bli gradert. På grunn av smittefare og smitteregler kan ikke familie og venner være med å se på. Så dette blir som en vanlig treningsøkt.

For voksne:
Graderingen vil foregå lørdag 12. desember, og påmeldingsfristen er fredag 20. november. Når vi ser hvor mange som er påmeldt vil vi organisere graderingen slik at vi overholder smittevernreglene, og tildele ulike klokkeslett til ulike grupper/grader.

Felles:
Fristen for å melde seg på for både barn, ungdom og voksne er fredag 20. november. Graderingen koster kr. 350,- og inkluderer diplom og nytt belte. Dersom du er sein og melder deg på etter 20. november stiger prisen til kr. 500,-
Pass på at kontingent er betalt før du melder deg på til graderingen! Om vi ikke finner registrert kontingent, så må vi si nei til gradering.

Meld deg på her: https://www.deltager.no/graderingdes2020

Siste ordinære trenings uke i år vil være uke 51.

English:

Grading is a test where the student must show that he understands what is demanded for the next grade. Because of the ongoing pandemic the grading will be a bit different than usual.

For kids and youths:
The grading will be completed during regular classes in week 51. The classes will have additional instructors present, and the student only has to attend one class this week to complete grading. Because of the pandemic and infection control regulations, family and friends can not be present during grading. This will be like an ordinary class in this way.

Adults:
The grading will take place on Saturday 12th of December and the deadline for registration is Friday 20th of November. When we know how many are registered, we will organise groups and make a schedule within the infection control regulations.

For all:
The registration deadline for all students is 20th of November. The grading fee is kr. 350,- and includes a belt and a diploma. If you register after 20th of November the grading fee is kr. 500,-. Make sure that your member fee is paid before you register for grading. If the member fee is not paid you will not be allowed to test.
Register here: https://www.deltager.no/graderingdes2020

Week 51 will be the last week with ordinary schedule in SKK.