Innstilling av treninger for voksne 09.11.2020 – 07.12.2020 / Stop in scheduled training sessions for adults 09.11.2020 – 07.12.2020

Det er en eskalerende smittesituasjon i Stavanger og det settes nå i gang skjerpede smittevernstiltak i Stavanger kommune. For Stavanger Karateklubb innebærer dette at vi innstiller treningene på timeplanen som er for voksne (over 20 år) i perioden 09.11.2020 – 07.12.2020. Treningene for barn og ungdom fortsetter som vanlig. Det vil bli lagt ut oppdatert timeplan på hjemmesiden og sosiale medier.

Gradering for barn og ungdom gjennomføres som planlagt. Vi oppfordrer dere voksne til å trene hjemme og bruke digitale medier som zoom og youtube til å hente inspirasjon slik at dere er klar dersom det blir mulig å gjennomføre gradering for voksne i desember.
Vi minner også om de generelle smittereglene som gjelder for alle: hold deg hjemme dersom du er syk, sprite hender ved ankomst og husk å holde avstand.

 

There is currently an escalation in the rate of COVID-19 infection in the Stavanger region, and stricter guidelines for avoidance of infection are being put in place. For Stavanger Karateklubb this means we will be stopping the scheduled training sessions for adults (over 20 years) in the period 09.11.2020 – 07.12.2020. Training for children and youths will continue as normal. An updated schedule will be published on our website and social media pages.

We will carry out grading/exams for children and youths as planned. We suggest adults continue to practise at home, and use digital media such as zoom and youtube for inspiration so that you are ready if it becomes possible to carry out grading for adults in December.
We also remind about the general rules to avoid spread of infection: stay at home if you are sick, use anti-bacterial gel at arrival and remember to keep your distance.