Juleferie i Stavanger Karateklubb / Christmas break at Stavanger Karateklubb

Da var graderingene vel overstått for denne gangen. Kjempeinnsats fra både utøvere og graderingspanelene! Gratulerer til alle som oppnådde ny grad! Nå tar vi juleferie, og det vil ikke være ordinær trening resten av året.

Oppstart for eksisterende medlemmer er planlagt fra mandag 4. januar, og vi satser på at vi kan starte trening for både voksne og barn. Timeplanen er under utarbeidelse og vil bli lagt ut på Facebook, samt mer informasjon om gjeldende smittevernregler. Vi minner om at nybegynner barn som graderte seg til gult belte bytter parti ved oppstart.

Ellers vil vi ønske alle en koselig og avslappende julefeiring og gleder oss til vi møtes i dojoen igjen på nyåret.

Hilsen
Styret i Stavanger Karateklubb

 

All our gradings are now finished for this round. Great work from all the students and the examiners! Congratulations to everyone who received a new grade! Now we will be taking a break for Christmas, and there will be no regular training sessions for the rest of the year.

Start-up for existing members is planned for Monday January 4th, and we are aiming to start training for both adults and children. The schedule is being worked, and will be posted on Facebook, together with updated information regarding Covid guidelines. As a reminder, beginner children that received their yellow belt will change classes at start-up.

We would like to wish you all a cheerful and relaxing Christmas celebration, and look forward to seeing you all in the dojo in the new year.

Regards
Stavanger Karateklubb Board