Trening har startet

Stavanger Karateklubb er nå igang igjen med trening for barn og ungdom opp til 20.

Etter hvert som nye retningslinjer kommer så vil vi åpne for begrenset trening for voksne.

Eksisterende medlemmer som har sendt inn svar på spørreskjema vil få beskjed om plass på trening.

Nye medlemmer bes sende mail til mail@stavangerkarateklubb.no for å melde interesse, og eventuelt sette seg opp på venteliste.

Stavanger Karateklubb has now started training for children and youths up to 20.

As new guidelines come into effect, we will open for limited training for adults.

Existing members who have responded to our survey will be notified about allocated training classes.

New members are requested to send a mail to mail@stavangerkarateklubb.no to register and sign up on waitlists.