Åpner for mer trening!

F.o.m. mandag 31. mai starter Stavanger Karateklubb med trening for voksne i grupper på inntil 20 personer (19 + instruktør) forutsatt 1 meters avstand.

Alle voksenpartiene blir dermed åpnet for de beltegradene som står på timeplanen, med maks 19 deltagere i hoveddojoen og 9 deltagere i speildojoen.

Det blir lagt ut liste i dojoen forkant av hver trening der deltagere må registrere seg. Det blir de første som kommer som får plass på partiet.

Alle partiene for barn-ungdom er åpne for at de kan komme på de partiene som er forbeholdt deres beltegrad.

Nybegynnere barn fortsetter på de oppsatte gruppene som de er allerede er inndelt i dvs. enten tirsdag eller torsdag, men ikke begge dagene.

Det er viktig at alle ivaretar godt smittevern og holder seg hjemme ved minste tegn på sykdom. Vel møtt på trening!

From Monday May 31st Stavanger Karateklubb will start classes for adults in groups of up to 20 persons (19 + instructor) provided 1 meter distance can be observed.

All adult classes will be open for the belt grades listed on the schedule, with maximum 19 participants in the main dojo and 9 participants in the mirror dojo.

A list will be available in the dojo ahead of each class where participants must register. Once the list is full, there are no spaces left for training in class.

All classes for children/youths are open for participation according to belt grade listed on the schedule.

Beginner children will continue in the groups they have been assigned to, i.e. either Tuesday or Thursday, but not both days.

It is important that everyone observes the guidelines to avoid infection and that you stay at home if you have any symptoms. Welcome to training classes!