Stavanger Karateklubb

Oppstart høst 2021 / Starting autumn 2021

Ny sesong starter på mandag 16-08.

Hei og velkommen til oppstarten for en ny sesong hos oss i Stavanger Karateklubb. Det er bare mindre forandringer i timeplanen, men vi må nevne at Kai Johannesen (6.dan) er tilbake på tirsdagen som tidligere. Litt små forandringer på hvem som instruerer hvor, men det er jo vanlig hos oss.

Det er dessverre en ny økning i Covid-viruset, så vi ber de voksne å ha med munnbind når de leverer barn (hvis dere går inn i bygningen). 

 Du finner timeplanen her: http://stavangerkarateklubb.no/timeplan/

For å ivareta smittevernet er det viktig at dere overholder følgende:

  • Dersom du er syk/har luftveissymptomer skal du ikke komme i klubben!
  • Det er viktig med god håndhygiene og hender skal sprites før dere går inn i lokalene.
  • Alle må registrere seg til hver trening. Skriv opp navn og telefonnr. på listen som ligger i klubben.  Slik kan vi ivareta en eventuell smittesporing.
  • Det er plass til maks 20 voksne deltakere på hvert parti. Når listen er full, er det dessverre ikke ledig plass på partiet.
  • Det skal være minst 1 meters avstand mellom personer som oppholder seg i oppholdsrommet. 

 Nybegynnerpartiene: Dere som går på nybegynnerpartiet (har hvitt belte eller hvitt belte med gul stripe) kan trene enten tirsdag eller torsdag (17:30 – 18:30 barn)

Vi åpner for nye medlemmer 24. august med informasjon og demonstrasjon kl 17:30.

 mvh Styret

New season starts on Monday 16-08.

Hello and welcome to the start of a new season with us in Stavanger Karateklubb. There is only one minor change in the schedule, but we’d like to mention that sensei Kai Johannesen (6th Dan) is back on Tuesdays like before.

Unfortunately, there is a new local increase number of Covid infected, so we ask adults to wear face masks when delivering children if they enter the building.

 You will find the schedule here: http://stavangerkarateklubb.no/timeplan/

In order to safeguard infection control, it is therefore important that you comply with the following:

  • If you are ill / have respiratory symptoms, do not enter the club premises!
  • It is important to have good hand hygiene and hands should be desinfected before entering our premises.
  • Everyone must register before each training by writing down your name and telephone number on the designated list located on the club reception desk. By this we comply with local rules.
  • There is room for maximum 20 adults in each class on a first come first served basis (by list)
  • There must be at least 1 meter distance between people staying in the living room. 

 The beginners classes: Those of you who go to the beginners’ classes (having a white belt or a white belt with a yellow stripe) can train either on Tuesdays or Thursdays (17:30 – 18:30 kids)

 We open up for new members on August 24th with information and demonstration at 17:30.

regards from the Board

SKK arrangerer Nordisk Mesterskap i Stavanger Se promofilmen her