VIKTIG INFORMASJON TIL DE SOM TRENER

Velkommen til nytt semester! Det nye semesteret starter tirsdag 18. august. Pga. situasjonen med covid-19 starter vi med en litt annerledes timeplan. For å ivareta smittevernet er det derfor viktig at dere overholder følgende:

 

  • Dersom du er syk/har luftveissymptomer skal du ikke komme i klubben!
  • Det er viktig med god håndhygiene og hender skal sprites før dere går inn i lokalene.
  • På partier der medlemmene er over 19 år, skal det holdes minst 1 meters avstand til hverandre og det skal ikke være fysisk kontakt.
  • Maks 20 deltakere på hver parti.
  • Det ligger en liste i klubben der det er plass til 20 deltakere. Skriv opp navn og telefonnr på denne listen før hver trening. Slik kan vi ivareta en eventuell smittesporing. Når listen er full, er det dessverre ikke ledig plass på partiet.
  • Foreldre kan ikke vente i oppholdsrommet
  • Dusjer kan ikke brukes – kun toalettene. Disse skal sprites etter bruk!

 

Nybegynnerpartiene: Dere som går på nybegynnerpartiet (har hvitt belte eller hvitt belte med gul stripe) kan trene enten tirsdag eller torsdag. Det er viktig at dere møter opp til trening tirsdag 18. august eller torsdag 20. august slik at vi får registrert hvem som skal gå på de ulike dagene. Send en mail innen fredag 21. august dersom du ikke kan møte, og gi beskjed om hvilken dag du skal trene på.

INFORMASJONSMØTE NYBEGYNNERE

Det blir informasjonsmøte for nybegynnere mandag 24. august klokken 1800 i karateklubbens lokaler. Vennligst kom 10-15 minutter før vi starter for å unngå kø.

There will be an information meeting for beginners on Monday 24 August at 18:00 in the karate club’s premises. Please arrive 10-15 minutes before we start to avoid queuing.

Vel møtt!

God sommer!!!

Denne uken er vårsemestret 2020 slutt, et semester som ble veldig annerledes enn tenkt. I uke 25 blir det ingen trening men fra og med uke 26 og frem til skolestart blir det sommertrening for alle over 13 år tirsdag og torsdag mellom kl 1800 og 1930. Treningen vil være tilpasset alle nivå fra hvitt til svart.

All trening må følge gjeldende smittevernråd:
Sprit hendene og føttene når du kommer til Dojoen, hold minimum 1 meter til naboen og følg instruktørens anvisninger. Skulle smittesituasjonen endre seg til det verre vil det bli sendt ut ny informasjon.

Vi planlegger å begynne normal trening fra og med mandag 17. august for alle partier med unntak av nybegynner. For nybegynnerne blir det informasjonsmøte mandag 24. august med oppstart senere i uken. Vi håper så klart at smittesituasjonen tillater mest mulig normal drift. Vi vil komme med ny oppdatert informasjon tidlig i august.

Ha en riktig god sommer og takk til de som har stilt opp for at vi skulle ha en form for drift i denne vanskelige tid. Vi gleder oss til å se dere på sommertrening og, om ikke før, i august.

Vennlig hilsen
Styret og Instruktørene.

Kom til Stavanger Karateklubb!!

Se denne flotte videoen om Stavanger Karateklubb!

Parkering bak dojoen-

Alle medlemmer:
PARKERING BAK BYGGET ER NÅ KUN TILLATT MELLOM 16:00 & 07:00
NYTT P-SELSKAP ER INNLEID AV TEEKAY SOM LEIER PLASSEN
Medlemmer, foreldre & foresatte i Stavanger Karateklubb kan parkere på baksiden av bygget, men det må ikke parkeres der hvor det er skiltet «Privat Parkering» hvor skiltene er fastmontert på vegg. Disse plassene tilhører beboere i bygget. Se bildet.

Skademeldingsskjema

Heldigvis er det veldig få skader i karate, men hvis noen skulle være uheldige å pådra seg en skade under trening eller konkurranse og skal involvere forsikringsselskapet i dekning av utgifter er her skademeldingsskjema og prosedyre som medlemmene må følge for å iverksette saken sin.

SKK skademelding-2017