Sommertrening

Sommertreningen i Stavanger Karateklubb starter tirsdag 02.07
Trening fra 18:00 til 19:15 (19:30) på tirsdag og torsdag.

Årsmøtet 2019

Tirsdag 12.02 ble det avhold årsmøte i Stavanger Karateklubb. Det var 22 medlemmer som deltok.
Årsmelding og regnskap for 2018 ble gjennomgått, samt budsjett for 2019 og innkomne forslag.
Avslutningsvis ble det valgt nytt styre. Det nye styret består av leder Monica Kapstad Ranck, nestleder Einar Landre, styremedlemmer Morten Alstadsæther, Jack Nedrum, Christine Valvatne, Trine Brimsøe og Espen Retzius, og varamedlem Julie Vold.

Kom til Stavanger Karateklubb!!

Se denne flotte videoen om Stavanger Karateklubb!

Parkering bak dojoen-

Alle medlemmer:
PARKERING BAK BYGGET ER NÅ KUN TILLATT MELLOM 16:00 & 07:00
NYTT P-SELSKAP ER INNLEID AV TEEKAY SOM LEIER PLASSEN
Medlemmer, foreldre & foresatte i Stavanger Karateklubb kan parkere på baksiden av bygget, men det må ikke parkeres der hvor det er skiltet «Privat Parkering» hvor skiltene er fastmontert på vegg. Disse plassene tilhører beboere i bygget. Se bildet.

Skademeldingsskjema

Heldigvis er det veldig få skader i karate, men hvis noen skulle være uheldige å pådra seg en skade under trening eller konkurranse og skal involvere forsikringsselskapet i dekning av utgifter er her skademeldingsskjema og prosedyre som medlemmene må følge for å iverksette saken sin.

SKK skademelding-2017

FØLG SKK PÅ FACEBOOK!

SKK SIN FACEBOOK finner du her:

www.facebook.com/#!/groups/29689341086/

SKK har som de fleste vet en egen side på Facebook

Her kan de som vil komme med spørsmål, forslag, opplysninger, eventuelle relaterte bilder, osv.