Gradering

Graderingen denne våren blir LØRDAG 15. JUNI både for barn og voksne. Gradering er en prøve/test på at eleven har forstått hva de skal kunne for å få nytt belte. I klubben graderer vi bare opp til og med 1.kyu (siste brune belte).

Påmelding til graderingen må skje innen 24. mai, og gjøres ved å betale graderingsbeløpet. Graderingen koster kr. 250,-, og inkluderer diplom og nytt belte. Du kan betale inn graderingsbeløpet her: https://www.deltager.no/sommergraderingSKK2019  Kontigenten må være betalt før du kan gradere deg!

Denne lørdagen starter vi med barna ca. 1030 og voksne ca. 1300. Vi kommer tilbake med endelige tidspunkt etter påmeldingsfristen er gått ut 24. mai, men i god tid før 15. juni.

Dersom du vil gradere deg men ikke kan møte den 15. juni kan du snarest sende en email til: kai@rsmfasade.no

 

The exams this spring are Saturday June 15th. Children start at about 10:30, and adults at around 13:00. More information will be given regarding timings.

Sign up by May 24th here: https://www.deltager.no/sommergraderingSKK2019  The fee is NOK 250 and includes diploma and new belt. Your membership needs to be paid before you can go up for exam. If you are not able to participate on June 15th, but still wish to go up for exam, please send an E-mail to: kai@rsmfasade.no

 

 

17. mai feiring

Bli med SKK i Folketoget! Vi treffes i dojoen for pølser og brus kl 14:30 før vi drar ned til sentrum.

Come join us in the People’s Parade on the 17th of May! We’ll meet up in the dojo at 14:30 for a snack before heading down to the parade.

Årsmøtet 2019

Tirsdag 12.02 ble det avhold årsmøte i Stavanger Karateklubb. Det var 22 medlemmer som deltok.
Årsmelding og regnskap for 2018 ble gjennomgått, samt budsjett for 2019 og innkomne forslag.
Avslutningsvis ble det valgt nytt styre. Det nye styret består av leder Monica Kapstad Ranck, nestleder Einar Landre, styremedlemmer Morten Alstadsæther, Jack Nedrum, Christine Valvatne, Trine Brimsøe og Espen Retzius, og varamedlem Julie Vold.

Kom til Stavanger Karateklubb!!

Se denne flotte videoen om Stavanger Karateklubb!

Parkering bak dojoen-

Alle medlemmer:
PARKERING BAK BYGGET ER NÅ KUN TILLATT MELLOM 16:00 & 07:00
NYTT P-SELSKAP ER INNLEID AV TEEKAY SOM LEIER PLASSEN
Medlemmer, foreldre & foresatte i Stavanger Karateklubb kan parkere på baksiden av bygget, men det må ikke parkeres der hvor det er skiltet «Privat Parkering» hvor skiltene er fastmontert på vegg. Disse plassene tilhører beboere i bygget. Se bildet.

Skademeldingsskjema

Heldigvis er det veldig få skader i karate, men hvis noen skulle være uheldige å pådra seg en skade under trening eller konkurranse og skal involvere forsikringsselskapet i dekning av utgifter er her skademeldingsskjema og prosedyre som medlemmene må følge for å iverksette saken sin.

SKK skademelding-2017

FØLG SKK PÅ FACEBOOK!

SKK SIN FACEBOOK finner du her:

www.facebook.com/#!/groups/29689341086/

SKK har som de fleste vet en egen side på Facebook

Her kan de som vil komme med spørsmål, forslag, opplysninger, eventuelle relaterte bilder, osv.