Kontakt Oss

Treningsadresse (dojoadresse)

Kontakt oss på:

mail@stavangerkarateklubb.no

 

Monica Kapstad Ranck  Styreleder

Mobil: 975 27 706

epost: monica.kapstad@lyse.net

Kai Johannesen Hovedinstruktør

Mobil: 901 29 819

epost: kai@rsmfasade.no

Thor Eirik Pedersen Kontaktperson KEYSI

Mobil: 957 23 763

epost: tep@doorman.no

Egil Bokn  Instruktør & husansvarlig

Mobil: 982 96 503

epost: egil.bokn@lyse.net

 


Treningsadresse:
Banevigsgt. 5, Stavanger (under Bybrua v/Badedammen)

Postadresse:
Stavanger Karateklubb, postboks 856, 4004 Stavanger
Bankkonto: 3201 10 38351