Belter og pensum

Teknisk Komite har revidert nytt pensum for Stavanger Karateklubb.

Det er lagt vekt på enkel forståelse og layout, såvel som at det skal reflektere hva som blir trent på i den daglige treningen.

Det er laget et overordnet hovedkriterie for hver grad, samt mer spesifikke vurderingskriterier på hver teknikk remse.

 

Viktig for barn å forstå at de skal skille mellom pensum for barn under 12 år og barn & ungdom fra 13 år og eldre!

 

Pensum for 12+

Last ned hele vurderings skjemaet (opp til 12 år)

 

 

Pensum for barn

Last ned hele vurderings skjemaet (opp til 12 år)