Bli medlem

Trening starter igjen for nybegynner barn og voksne 24 august / Classes resume for beginners, children and adults 24th August

Nybegynnere får prøve karatetrening 1 gang, før dere bestemmer medlemskap eller ikke. Vi har venteliste for øyeblikket.

Beginners can try karate training once, before you decide membership or not. We have a waiting list at the moment.

Screen Shot 2016-05-22 at 13.05.43

Nesten fullt på barnepartiene / Children’s classes are close to fully booked.

Dere kan sende mail til mail@stavangerkarateklubb.no for å bli satt på venteliste.

You can send a mail to mail@stavangerkarateklubb.no to sign up on our waiting list.

 

 

Priser / Prices

Barn /Kids: Kr 250,- pr. mnd

Voksne/ungdom over 16 år/ Adult above 16 y.o.: Kr. 350 pr. mnd.

10 % familierabatt pr. medlem/ 10 % family discount per member
Vi har 6 mnd bindingstid ved første gangs registrering og det er 2 mnd oppsigelsestid i systemet
There is a 6 months lock time upon 1. time registration and 2 months notice to end membership in the system
[/box]