Arrangement for barn

Idrettsrådet v/Idrettspatruljen, i samarbeid med mange idrettslag og forskjellige idretter, arrangerer 1000TAKK arrangementet sommeren 2021.

Gjennom arrangementet får barn og unge i ulike bydeler prøve både tradisjonelle og nye spennende idretter og aktiviteter. 

Sjekk denne websiden og meld ditt barn på: