Stavanger Karateklubb

Åpner for mer trening!

F.o.m. mandag 31. mai starter Stavanger Karateklubb med trening for voksne i grupper på inntil 20 personer (19 + instruktør) forutsatt 1 meters avstand.

Alle voksenpartiene blir dermed åpnet for de beltegradene som står på timeplanen, med maks 19 deltagere i hoveddojoen og 9 deltagere i speildojoen.

Det blir lagt ut liste i dojoen forkant av hver trening der deltagere må registrere seg. Det blir de første som kommer som får plass på partiet.

Alle partiene for barn-ungdom er åpne for at de kan komme på de partiene som er forbeholdt deres beltegrad.

Nybegynnere barn fortsetter på de oppsatte gruppene som de er allerede er inndelt i dvs. enten tirsdag eller torsdag, men ikke begge dagene.

Det er viktig at alle ivaretar godt smittevern og holder seg hjemme ved minste tegn på sykdom. Vel møtt på trening!

From Monday May 31st Stavanger Karateklubb will start classes for adults in groups of up to 20 persons (19 + instructor) provided 1 meter distance can be observed.

All adult classes will be open for the belt grades listed on the schedule, with maximum 19 participants in the main dojo and 9 participants in the mirror dojo.

A list will be available in the dojo ahead of each class where participants must register. Once the list is full, there are no spaces left for training in class.

All classes for children/youths are open for participation according to belt grade listed on the schedule.

Beginner children will continue in the groups they have been assigned to, i.e. either Tuesday or Thursday, but not both days.

It is important that everyone observes the guidelines to avoid infection and that you stay at home if you have any symptoms. Welcome to training classes!

TILBAKE I TRENING/BACK IN TRAINING

Stavanger Karateklubb er nå igang igjen med innendørs trening for både barn og voksne.

Våre treninger er i små grupper slik at vi kan holde god avstand ihht retningslinjer om smittervern.

Vi fortsetter med de gruppene som ble satt opp tidligere i år.

Instruktører vil sende ut mail til sine grupper med informasjon.

Det vil ikke være treninger på fridager.

Stavanger Karateklubb is now open for indoor training for both children and adults.

We are running small classes to enable good distancing according to guidelines.

We are continuing with the same groups that were set previously this year.

Instructors will send an email to their groups with more information.

There will be no classes on public holidays.

Hilsen Styret/The board

Koronastengt

Stans i trening for barn og unge

Stavanger Karateklubb har besluttet å stanse trening for barn og unge inntil videre.

Vi mener dette vil være mest forsvarlig mens skolene i distriktet er på rødt nivå.

Vi følger nøye med på smittesituasjonen, og så snart det blir en forbedring så vil vi åpne opp igjen.

Forhåpentligvis blir det ikke lenge før vi er igang igjen!

Arrangement for barn

Idrettsrådet v/Idrettspatruljen, i samarbeid med mange idrettslag og forskjellige idretter, arrangerer 1000TAKK arrangementet sommeren 2021.

Gjennom arrangementet får barn og unge i ulike bydeler prøve både tradisjonelle og nye spennende idretter og aktiviteter. 

Sjekk denne websiden og meld ditt barn på:

Fulle kurs for barn

Fullt på barnepartiene / Children’s classes are fully booked

Stavanger Karateklubb er nå igang igjen med trening for både barn og voksne.

Våre treninger er i små grupper slik at vi kan holde god avstand i henhold til retningslinjer om smittevern.

Det er nå dessverre fullt på barnepartiene.

Dere kan sende mail til mail@stavangerkarateklubb.no for å bli satt på venteliste.

Stavanger Karateklubb is now open for training for both children and adults.

We are running small classes to enable good distance according to guidelines.

The children’s classes are now fully booked. You can send a mail to mail@stavangerkarateklubb.no to sign up on waitlists.

Kom til Stavanger Karateklubb!!

Se denne flotte videoen om Stavanger Karateklubb!

Parkering bak dojoen-

Alle medlemmer:
PARKERING BAK BYGGET ER NÅ KUN TILLATT MELLOM 16:00 & 07:00
NYTT P-SELSKAP ER INNLEID AV TEEKAY SOM LEIER PLASSEN
Medlemmer, foreldre & foresatte i Stavanger Karateklubb kan parkere på baksiden av bygget, men det må ikke parkeres der hvor det er skiltet «Privat Parkering» hvor skiltene er fastmontert på vegg. Disse plassene tilhører beboere i bygget. Se bildet.

Skademeldingsskjema

Heldigvis er det veldig få skader i karate, men hvis noen skulle være uheldige å pådra seg en skade under trening eller konkurranse og skal involvere forsikringsselskapet i dekning av utgifter er her skademeldingsskjema og prosedyre som medlemmene må følge for å iverksette saken sin.

SKK skademelding-2017