Belter og pensum

Teknisk Komite har godkjent pensum for Stavanger Karateklubb.

Det er lagt vekt på enkel forståelse såvel som at det skal reflektere hva som blir trent på gjennom sesongen.

Det er laget et overordnet hovedkriterie for hver grad, samt mer spesifikke vurderingskriterier på hver teknikkremse.

 

Viktig for barn å forstå at de skal skille mellom pensum for barn under 12 år og barn & ungdom fra 12 år og eldre!

 

Pensum for de over 12 år

Last ned hele vurderings skjemaet (opp til 12 år)

 

 

Pensum for barn under 12 år

Last ned hele vurderings skjemaet